คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 28 : แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมในจังหวัดแพร่(24-02-64)

ยกเลิกประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 15 และ ฉบับที่ 25 เฉพาะข้อ 2

เนื้อหาโดยสรุป

แก้ไข เงื่อนไขการขออนุญาตจัดงาน จากประกาศฉบับที่แล้ว

การจัดงาน 1-100 คน ไม่ต้องขออนุญาต

จัดงาน 101 -300 คน ขออนุญาต กับปลัดอำเภอที่รับผิดชอบตำบลนั้นๆ

จัดงาน 301-500 คน ขออนุญาต กับนายอำเภอ

มากกว่า 501 คน ขออนุญาต กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ (สสจ.แพร่)

ดาวโหลดได้ที่นี่

p28-phare-24-02-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »