คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 36 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจ.แพร่(17-04-64)

เนื้อหาโดยสรุป

1.ห้ามใช้สถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา
2.ห้ามจัดกิจกรรมคนหมู่มาก
3.ปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราว
4.การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มถูกจำกัดเวลา และไม่ให้บริโภคในร้าน
5.งดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี
6.ให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในการตรวจสอบแต่ละพื้นที่

K36-1709-Phrae-covid-17-04-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »