ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราว ,รายวัน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง, รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »