ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา

:: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ::

Translate »