รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถานบริการ ( รายวัน )

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถานบริการ ( รายวัน ) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ      ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดตามเอกสาร PDF ด้านล่างครับ

Admission-namlao63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »