“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” เยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของโลก “เพื่อพัฒนาศักยภาพการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศ”

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม นพ.บัลลังก์ อุปพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมคุณภาพวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ เยี่ยมชมการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน ณ สถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (Serum Institute of India; SII) เมือง ปูเณ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 8 -12 กรกฎาคม 2566

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า คณะผู้เดินทางได้รับฟังคำบรรยายประวัติความเป็นมาของโรงงาน การควบคุมคุณภาพวัคซีน จากนั้นได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ พร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารสัตว์ทดลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  จึงเป็นโอกาสให้บุคลากรได้มีการหารือประเด็นการผลิตวัคซีนและการควบคุมคุณภาพวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบแบบ 10 สายพันธุ์ (pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine) วัคซีนพิษสุนัขบ้า (rabies vaccine) วัคซีนโรตาชนิดรับประทาน (Rota vaccine) และ วัคซีนโควิด 19 (COVID 19 vaccine) นอกจากนี้ทางสถาบันได้บรรยายผลการศึกษาวิจัยพัฒนาโมโนโคนอลแอนติบอดีต่อการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษา โดยยารักษาดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง การศึกษาในมนุษย์ระยะ 1, 2 และ 3 และสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียได้มีการหารือถึงความต้องการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะ 3 ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งถ้ามีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศ เนื่องจากโรคไข้เลือดออกช็อค (dengue shock syndrome; DSS) ซึ่งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/194970/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »