วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

????????วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร????????

????ฉีดปีละ 1 เข็ม เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป

????ฉีดตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

????ฉีดห่างจากเข็มสุดท้าย หรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน

????ฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง

????หากฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะห่างกี่วันก็ได้

แหล่งข้อมูล : https://ddc.moph.go.th/odpc5/news.php?news=33763&deptcode=odpc5&news_views=22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »