อันตราย!!! อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ

“ภาวะขาดน้ำ” คือภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าที่ได้รับ จึงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอส่งผลต่อระบบไหลเวียนของเหลว และการทำงานของอวัยวะต่างๆ และหากปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อาการที่ควรสังเกต!!

  1. กระหายน้ำ
  2. อ่อนเพลีย / เหนื่อยง่าย
  3. ปวดศีรษะ / วิงเวียนศีรษะ
  4. ปัสสาวะมีสีเข้ม หรือปัสสาวะน้อย 4-6 ชั่วโมง / 1ครั้ง
  5. ชีพจรเต้นเร็ว หายใจหอบถี่
  6. ความดันโลหิตต่ำ บางรายอาการรุนแรงจนเกิดอาการชักได้

การป้องกันภาวะขาดน้ำ

  1. ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 1.5 ลิตรต่อวัน
  2. ในกรณีที่ร่างกายขาดน้ำ เนื่องจากท้องเสียควรดื่มน้ำเกลือแร่ เพื่อชดเชยน้ำ และเกลือแร่ที่สูญเสีย
  3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง ในวันที่อากาศร้อนจัด

แหล่งข้อมูล : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info499_cool/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »