“เที่ยววันหยุด เที่ยวที่ไหน ร่วมกันใส่ใจ(รักษ์)สิ่งแวดล้อม”

สงกรานต์นี้ เที่ยวสไตล์คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รักษ์โลก
1. เคารพ และปฏิบัติตามกฎของสถานที่
2. ไม่เก็บวัตถุใดๆ จากธรรมชาติ ในแหล่งท่องเที่ยวกลับบ้าน
3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ใช้ถุงผ้า พกแก้วน้ำ หรือขวดน้ำส่วนตัวเพื่อลดขยะพลาสติก
5. คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งในถังขยะ หรือภาชนะรองรับขยะ ที่สถานที่จัดเตรียมให้
6. เลือกใช้บริการที่พัก โรงแรม ที่มีแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูล : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info493_songkran/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »