เปิด Time Line โควิดรายที่ 56-60 ในการระบาดรอบนี้ (21-04-64) ของจังหวัดแพร่

ในวันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2564 ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ จังหวัดแพร่ มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง อีก 5 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 56-60 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ

รายที่ 56 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 45 ของ จ.แพร่ และมาจากจังหวัดเชียงใหม่
รายที่ 57 — จาก– การไปเที่ยวเชียงรายและพะเยา
รายที่ 58 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 31 ของ จ.แพร่
รายที่ 59 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 15 ของ จ.แพร่
รายที่ 60 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้สัมผัส ผู้ป่วยรายที่ 46 ของ จ.แพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »