วิธีการบันทึก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ GIS

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งให้สถานบริการทุกแห่ง ลงข้อมูล GIS ทรัพยากรสุขภาพ

ได้ที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ คลิ๊ก !!!

วิธีการบันทึกข้อมูล GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ

1.ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ก่อนครับ ก็จะพบหน้าตาแบบนี้  ในครั้งแรกที่เราใช้งาน เราต้องลงทะเบียนก่อนครับ ให้ไปที่ “เข้าสู่ระบบ”

1.

2. เข้าสู่หน้าจอ เข้าระบบ และ ให้คลิ๊กที่ “ลงทะเบียนผู้ดูแลข้อมูล”

2.

3. กรอกรหัส 9 หลัก (ดูในภาพ) ที่สำคัญคือ Email ต้องมี และต้องใช้งานได้จริง เมื่อกรอกแล้วก็เลือก “ลงทะเบียน”

3.

4. เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปเปิด Email ก่อนครับ จะมีการคลิ๊กยืนยันก่อน จากนั้น ก็นำรหัส 9 หลัก และรหัสผ่านมากรอกที่หน้า Login ครับ

4.

5.เมื่อ login เข้ามาแล้ว ก็จะเข้าสู่หน้าต่าง กรอกข้อมูลครับ เราก็เข้าไปแก้ไขครับ สำหรับตัวอย่าง เป็นของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวางครับ ซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้วครับรพ.สต.ไหน ไม่มีข้อมูลก็เข้าไปกรอกให้ครบครับ  ถ้ามีข้อมูลแล้วก็สามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะ จุดพิกัด ครับ ต้องเข้าไปดู เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครับ

5.

6.หน้าต่างจุดพิกัด ซึ่งหลายๆแห่งถูกกำหนดไว้แล้ว แต่อาจจะไม่ตรงเสมอไปครับ ต้องไปแก้ไข ให้เลือกพิกัดที่ถูกต้องครับ แล้วก็คลิ๊กยืนยัน (จะเป็นการSaveครับ)

6.

7. ถ้าหากมองไม่ชัดเจน ก็เลือกที่ “ดาวเทียม”

7.

8.เมื่อกำหนดพิกัดแล้ว ให้กรอกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วนครับ ซึ่งตรงนี้เป็นการเพิ่ม ข้อมูลบุคลากรครับ ก็กรอกไปตามข้อมูล ณ ปัจจุบัน (เปลี่ยนแปลงปีละ 1 ครั้ง)

9. การลงข้อมูลผลงานเด่น

9.

10. บันทึกข้อมูล เมื่อลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ให้บันทึกข้อมูลครับ

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูล GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »