รายงานผู้กลับจากต่างจังหวัด (เมย.64)

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตามการกลับจากต่างจังหวัดของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่/เขต รพ.สต.ของท่าน โดยจะรายงานทุกวันๆละ 1 ครั้ง โดยตัดยอดจำนวนผู้เดินทาง ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันครับ (เริ่ม 14 เมษายน 2564)

ข้อมูลประกอบด้วย

1.ชื่อตำบล
2.ชื่อ รพ.สต.
3.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ
4.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง ที่มีอาการ PUI (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ
5.จำนวนประชาชนที่กลับมาจากจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 10 จังหวัด (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ
###ดูตัวอย่างด้านล่าง###

รายงานประจำวัน (ใช้ link เดียวกันทุกวัน)

รายงานวันที่ 21 เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 คลิ๊ก

*ตัวอย่างรายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »