รพ.สต.และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง มีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 17 แห่ง ประกอบไปด้วย รพ.สต. จำนวน 16 แห่ง และ สสช.จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

รหัสสถานบริการรพ.สต.ตำบลหมู่บ้านที่จำนวนรับผิดชอบ(หมู่บ้าน)
06360โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องกวางร้องกวาง113 หมู่บ้าน
  ร้องกวาง2 
  ร้องกวาง3 
  ร้องกวาง4 
  ร้องกวาง5 
  ร้องกวาง6 
  ร้องกวาง7 
  ร้องกวาง8 
  ร้องกวาง9 
  ร้องกวาง10 
  ร้องกวาง11 
  ร้องกวาง12 
  ร้องกวาง13 
06361โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลาน้ำเลา17 หมู่บ้าน
  น้ำเลา2 
  น้ำเลา5 
  น้ำเลา6 
  น้ำเลา8 
  น้ำเลา9 
  น้ำเลา10 
06362โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงบ้านเวียง112 หมู่บ้าน
  บ้านเวียง2 
  บ้านเวียง3 
  บ้านเวียง4 
  บ้านเวียง6 
  บ้านเวียง7 
  บ้านเวียง8 
  บ้านเวียง9 
  บ้านเวียง10 
  บ้านเวียง11 
  บ้านเวียง12 
  บ้านเวียง14 
06363โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยอ้อยบ้านเวียง51 หมู่บ้าน
06364โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งศรีทุ่งศรี15 หมู่บ้าน
  ทุ่งศรี2 
  ทุ่งศรี3 
  ทุ่งศรี4 
  ทุ่งศรี5 
06365โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางตาลแม่ยางตาล19 หมู่บ้าน
  แม่ยางตาล2 
  แม่ยางตาล3 
  แม่ยางตาล4 
  แม่ยางตาล5 
  แม่ยางตาล6 
  แม่ยางตาล7 
  แม่ยางตาล8 
  แม่ยางตาล9 
06366โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยางเปี้ยวแม่ยางฮ่อ16 หมู่บ้าน
  แม่ยางฮ่อ2 
  แม่ยางฮ่อ3 
  แม่ยางฮ่อ4 
  แม่ยางฮ่อ5 
  แม่ยางฮ่อ6 
06367โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพร้าวไผ่โทน12 หมู่บ้าน
  ไผ่โทน9 
06368โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่โทนไผ่โทน23 หมู่บ้าน
  ไผ่โทน3 
  ไผ่โทน6 
06369โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปิ้งไผ่โทน44 หมู่บ้าน
  ไผ่โทน5 
  ไผ่โทน7 
  ไผ่โทน8 
06370โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก๊ตห้วยโรง13 หมู่บ้าน
  ห้วยโรง2 
  ห้วยโรง6 
06371โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรงห้วยโรง35 หมู่บ้าน
  ห้วยโรง4 
  ห้วยโรง5 
  ห้วยโรง7 
  ห้วยโรง8 
06372โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ทรายแม่ทราย14 หมู่บ้าน
  แม่ทราย2 
  แม่ทราย3 
  แม่ทราย4 
06373โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางร้องแม่ยางร้อง13 หมู่บ้าน
  แม่ยางร้อง3 
  แม่ยางร้อง5 
06374โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยางยวงแม่ยางร้อง23 หมู่บ้าน
  แม่ยางร้อง4 
  แม่ยางร้อง6 
10367สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง131 หมู่บ้าน
14304โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ย้อยน้ำเลา33 หมู่บ้าน
  น้ำเลา4 
  น้ำเลา7 

Translate »