งานอนามัยสิ่งแวดล้อม Archive

นโยบายระดับจังหวัด การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปีงบ 2563 จังหวัดแพร่

สรุปเนื้อหาการประชุมระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง แจ้งมาตรการงดเผาทุกชนิด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ ช่วยสอดส่องดูแลการเผาในทุกบริเวณในช่วงเวลาที่ไม่อนุญาต การจัดตั้ง “ธนาคารใบไม้” คือ การจัดทำสถานที่จัดเก็บใบไม้เพื่อนำไปแปลรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย ฯ เป็นต้น โดยในอำเภอร้องกวาง จะต้องมีทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง นโยบายรัฐบาล กำหนดให้อีก 3 ปี จะต้องเป็น เกษตรปลอดการเผา มีการกำหนดวันที่ประชาชนที่มีความจำเป็นในการเผา

รายงานระบบบริการจัดการมูลฝอย

กำหนดการส่งรายงาน : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง ขอแจ้งให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานระบบการจัดการมูลฝอย โดยมีวิธีการดังนี้ คลิ๊กลิงค์นี้ https://www.phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?p=7&type=3&t=3&id=44&i=4 *หมายเหตุ* ถ้ากดลิ้งค์แล้วพบแจ้งเตือน “การเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัย”ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ –> ให้ทำดังนี้ (firefox browser) สำหรับเบราเซอร์อื่นก็คล้ายๆกัน คลิ๊กเลือก รายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ใส่ Username คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ใส่ Password คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก วิธีการรายงานข้อมูลระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ลิ์งค์นี้

Translate »