นโยบายจังหวัดแพร่ Archive

จังหวัดแพร่ ประกาศให้งดออกนอกเคหะสถาน ในเวลา 23.00 – 3.00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

จากมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ให้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ไม่ให้ออกนอกบ้านหลังเวลา 23.00 น. ถึงตี3 ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 เมย.64 ถึง 12 พค.2564 รวมถึงขอความร่วมมือให้สวมแมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น อาจจะมีการ จับ ปรับ ตามกฏหมายครับ

จังหวัดแพร่ แจ้งกักตัว 30 จังหวัดเสี่ยง เริ่ม 29 เม.ย.64 นี้ (มีรายชื่อ)

จากมติ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เห็นควรกำหนดให้จังหวัดที่มีการระบาดจำนวนมาก เป็นจังหวัดเสี่ยง 30 จังหวัด ดังนี้ 1.กรุงเทพฯ2.นนทบุรี3.ปทุมธานี4.นครปฐม5.สมุทรสาคร6.สมุทรปราการ7.ประจวบคีรีขันธ์8.ชลบุรี9.ภูเก็ต10.ระยอง11.สงขลา12.นครราชสีมา13.ขอนแก่น14.สระแก้ว15.อุดรธานี16.ตาก17.เชียงใหม่18.สุราษฏร์ธานี19.เพชรบุรี20.เชียงราย21.อยุทยา22.ลำพูน23.นครสวรรค์24.พิษณุโลก25.มหาสารคาม26.กำแพงเพชร27.สุโขทัย28.นครศรีธรรมราช29.ราชบุรี30.ปราจีนบุรี ผู้ที่เดินทางมาจาก 30 จังหวัดนี้ ต้อง…… 1.รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน / อสม./ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ 2. กรอกข้อมูลใน Link แพร่ชนะ โดยการคลิ๊กที่ Link นี้ http://203.157.202.11/covid19/frontend/web/index.php หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือ แสกน QR Code นี้ 3. ทำการกักตัวเองอยู่ที่พักอาศัย 14 วัน ** หากต้องการออกจากจังหวัดแพร่ ก่อนครบกำหนด

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 32 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19(17-04-64)

เนื่อหาโดยสรุป 1.ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงนี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวต่อ จนท.และกักตัวเอง 14 วัน ให้ลงทะเบียน QR Code แพร่ชนะ

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 36 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจ.แพร่(17-04-64)

เนื้อหาโดยสรุป 1.ห้ามใช้สถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา2.ห้ามจัดกิจกรรมคนหมู่มาก3.ปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราว4.การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มถูกจำกัดเวลา และไม่ให้บริโภคในร้าน5.งดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี6.ให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในการตรวจสอบแต่ละพื้นที่

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 35 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 ในจ.แพร่(14-04-64)

เนื้อหาคำสั่ง สรุปดังนี้ 1.ปิดสถานบริการลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง2.สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้งดให้บริการในร้าน ให้ซื้อกลับบ้าน3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีอำนาจแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม ในข้อห้ามต่างๆที่ได้ประกาศไว้แล้ว4.ให้ยึดคำสั่งฉบับนี้เป็นหลัก คำสั่งที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก // ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ //

Translate »