ประกาศ :: สสอ.ร้องกวาง Archive

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(30มิย.63)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถานบริการ ( รายวัน )

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวางมีความประสงค์จะรับสมัครสอ […]

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชี […]

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราว ,รายวัน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง, รายวัน) ตำแหน่ง นักว […]

Translate »