ประชาสัมพันธ์ Archive

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 30 : ยกระดับการป้องกันเฝ้าระวัง Covid-19(สงกรานต์) ในจังหวัดแพร่(09-04-64)

ขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดแพร่ที่มีผู้ป่วยแล้ว 5 ราย เป็นประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 30 โดยเนื้อหา โดยย่อ คือ ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว และเชียงใหม่ ผู้ที่เข้ามาต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข/อสม. และทำการกักตัวในที่พักอาศัย 14 วัน รายละเอียดอ่านในฉบับเต็มครับ

ก้าวท้าใจ Season3

หลวงปู่โง่น โสรโย (ผู้สร้างพระประจำโรงเรียน)

วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พวงบางโพ ท่านมีความต้องการที่จะบูรณะ”พระพุทธวิโมกข์” ที่ หลวงปู่โง่น โสรโยและคณะศิษย์ ได้มอบให้กับสถานศึกษาต่างๆ จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ ให้กับทุกๆท่าน ที่พอจะทราบว่าพระพุทธวิโมกข์ ในจังหวัดแพร่นั้น อยู่ที่ใดบ้าง หากท่านทราบ สามารถติดต่อไปที่ที่ว่าการอำเภอนั้นๆ ในจังหวัดแพร่ เพียงเท่านี้ ก็ได้ชื่อว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการบูรณะ”พระพุทธวิโมกข์” ที่ หลวงปู่โง่น โสรโยและคณะศิษย์ ได้เคยมอบให้กับสถานศึกษาต่างๆแล้ว ประวัติหลวงปู่โง่น โสรโย       หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2447 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 05.58 น.

Translate »