สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย Archive

สุ่มลูกน้ำยุงลาย : ม.5 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ระยะเวลา : วันที่ 8 พ.ย. 2562เขต รพ.สต. : รพ.สต.แม่ยางร้อง (06373)จำนวนที่สุ่ม : 11 หลังคาเรือน————————————————————————————————-ค่า HI : ?????ค่า CI : ?????

สุ่มลูกน้ำยุงลาย : ม.2 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ระยะเวลา : วันที่ 8 พ.ย. 2562เขต รพ.สต. : รพ.สต.แม่ยางยวง (06374)จำนวนที่สุ่ม : 11 หลังคาเรือน————————————————————————————————-ค่า HI : ?????ค่า CI : ?????

Translate »