Hosxp PCU Manual Archive

เตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม…รองรับภัยแล้ง

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ 1.ติดตามสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง 2.เตรียมความพร้อมของสถานบริการการสาธารณสุข 3.จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในช่วงภัยแล้ง 4.สื่อสาร เตือนภัยสถานการณ์ภัยแล้ง 5.การเตรียมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงเกิดภัยแล้ง แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชน 1.ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง 2.เฝ้าระวังกลุ่งเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางในบ้าน 3.กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.สำรองน้ำในครัวเรือน 5.วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด 6.เน้นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย 7.งดจุดไฟ เผาหญ้า หรือสูบบุหรี่ ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่ https://multimedia.anamai.moph.go.th/

กรมอนามัย แนะ ประชาชนเลือกทำกิจกรรมทางกาย ช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนเลือกทำกิจกรรมทางกายกลางแจ้ง ช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก ในช่วงหน้าร้อน หรือเลือกทำกิจกรรมในอาคารหรือในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรสวมชุดที่ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ                 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยเลือกทำกิจกรรมทางกายกลางแจ้งในสวนสาธารณะมากขึ้น เช่น วิ่ง แอโรบิก ปั่นจักรยานเดินออกกำลังกาย ซึ่งช่วงหน้าร้อน สภาพอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ที่ทำกิจกรรมในที่กลางแจ้ง  เสี่ยงเกิดโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้ง่ายมากขึ้น โดยอาการของโรคนี้คือ 1)

PDPA(Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล สรรหาลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

วิธีการเพิ่ม Lab การบันทึก ATK สำหรับ Hosxp PCU

ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลใน Hosxp PCU สำหรับ รพ.สต.ทุกแห่ง มีความจำเป็นต้องบันทึก ATK ที่ทำการตรวจให้กับผู้มารับบริการกลุ่มเสี่ยง ซึ่งบางแห่งจะเรียกกว่า ATK Pro จะมีลักษณะที่มีความเป็นมาตรฐานกว่า ATK Home Used ตรงที่ทำการตรวจโดย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีวิชาชีพ และลักษณะของ ATK มี ก้านที่ยาวเพียงพอที่จะสามารถตรวจในจุดที่ลึกของโพรงจมูกที่เรียกว่า Nasopharyngeal Swab ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่สามารถให้บริการได้ใน รพ.สต.เกือบทุกแห่งแล้ว ลองมาดูวิธีการเซ็ตค่า เพิ่มการลงรหัส Lab ตรวจ ATK Pro ใน Hosxp PCU

Translate »