Hosxp PCU Manual Archive

กรมอนามัย แนะ ประชาชนเลือกทำกิจกรรมทางกาย ช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนเลือกทำกิจกรรมทางกายกลางแจ้ง ช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก ในช่วงหน้าร้อน หรือเลือกทำกิจกรรมในอาคารหรือในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรสวมชุดที่ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ                 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยเลือกทำกิจกรรมทางกายกลางแจ้งในสวนสาธารณะมากขึ้น เช่น วิ่ง แอโรบิก ปั่นจักรยานเดินออกกำลังกาย ซึ่งช่วงหน้าร้อน สภาพอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ที่ทำกิจกรรมในที่กลางแจ้ง  เสี่ยงเกิดโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้ง่ายมากขึ้น โดยอาการของโรคนี้คือ 1)

PDPA(Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล สรรหาลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

วิธีการเพิ่ม Lab การบันทึก ATK สำหรับ Hosxp PCU

ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลใน Hosxp PCU สำหรับ รพ.สต.ทุกแห่ง มีความจำเป็นต้องบันทึก ATK ที่ทำการตรวจให้กับผู้มารับบริการกลุ่มเสี่ยง ซึ่งบางแห่งจะเรียกกว่า ATK Pro จะมีลักษณะที่มีความเป็นมาตรฐานกว่า ATK Home Used ตรงที่ทำการตรวจโดย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีวิชาชีพ และลักษณะของ ATK มี ก้านที่ยาวเพียงพอที่จะสามารถตรวจในจุดที่ลึกของโพรงจมูกที่เรียกว่า Nasopharyngeal Swab ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่สามารถให้บริการได้ใน รพ.สต.เกือบทุกแห่งแล้ว ลองมาดูวิธีการเซ็ตค่า เพิ่มการลงรหัส Lab ตรวจ ATK Pro ใน Hosxp PCU

การอัพเดทเวอร์ชั่นของ Hosxp PCU และการ Upgrade structure หลังจากอัพเดทแล้ว

เมื่อทางบริษัท BMS ได้ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของ HOsxp PCU โดยปกติแล้ว จะอัพเดทผ่านทาง internet โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว หรือสามารถดาวโหลดไฟล์อัพเดทได้ ตามช่องทางที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ ซึ่งหลังจากที่เราได้ไฟล์มาแล้ว ก็ดำเนินการดังนี้ วิธีการ update version Hosxp PCU จะพูดถึงขั้นตอนการอัพเดทเวอร์ชั่นจนถึงการ Upgrade structure จนถึงพร้อมใช้งานตามปกตินะครับ ก่อนอื่นให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์อัพเดทที่เราดาวโหลดมา และให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ ให้เข้าโปรแกรม HOsxp PCU ครับ หากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ ก็สามารถใช้งาน HOsxp PCU ได้ตามปกติแล้วครับ

Translate »