การลงข้อมูลระบาดวิทยา(R506)

ข้อมูลทางระบาดวิทยาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพราะฉะนั้น ต้องมีการบันทึกและวิธีส่งออกที่ถูกต้อง มาดูวิธีการบันทุกข้อมูลทางระบาดวิทยาและวิธีการส่งออกที่ถูกต้องกันนะครับ

1.เมื่อเปิดโปรแกรม Hosxp_pcu แล้วเลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือก One stop service

การบันทึกงานระบาดวิทยาR506

2.จะเข้ามาในงานระบบเชิงรับค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่

การลงงาน ระบาดวิทยาR506

  1. กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะปรากฎดังภาพถัดไป

การลงข้อมูลระบาดวิทยาR506

4. กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน

การบันทึกข้อมูลหน้า One stop service

หมายเหตุ

การวินิจฉัยโรคให้เป็นโรคที่มีรหัส 506 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 81 โรค ซึ่งจะแทรกไว้ตอนท้าย

5.กดบันทึก หลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง งานระบาดวิทยา ดังภาพถัดไป

บันทึกงาน ระบาดวิทยา

6.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ให้ติ๊กถูกในช่อง ส่ง EPDEM แล้วจากนั้นกด บันทึก

ข้อแนะนำ หลังจากที่ติ๊กถูกในช่อง ส่ง EPDEM แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งออกที่ ไดร์C:\EPDEM\DATA

ชื่อว่า epimain.dbfซึ่งข้อมูลนี้สามารถส่งไปยัง งานระบาดของโรงพยาบาลเพื่อรวบรวมรายงาน 506 (เปลี่ยนนามสกุลเป็น zip ก่อนส่งทุกครั้งเช่น epimain.zip)

การบันทึกที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมส่งออกไปให้หน่วยงานระบาดของ โรงพยาบาลและจังหวัดด้วยนะครับ ไม่เช่นนั้นจะไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »