การบันทึกการให้บริการวางแผนครอบครัว

งานวางแผนครอบครัวเป็นอีกหนึ่งงานในหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้คำปรึกษาการคุมกำเนิด การให้บริการคุมกำเนิดแบบต่าง เช่น การคุมกำเนิดด้วยถุงยาวอนามัย การฉีดยาคุมกำเนิด การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น มาดูวิธีการบันทึกให้บริการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องกันนะครับ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบ One Stop Service

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง  พิมพ์ชื่อบุคคลที่รับบริการวางแผนครอบครัว

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย Cheif Complain ลงรหัสการวินิจฉัย (กรณีรับบริการครั้งแรก ใช้รหัส Z300 , ครั้งถัดไป ใช้รหัส Z309)

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 5 คลิก วางแผนครอบครัว

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 6 หน้า Service  คลิก บันทึกการรับบริการ

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 7 ลงข้อมูลการรับบริการวางแผนครอบครัว  คลิก ตกลง

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 8 ลงข้อมูลการนัดหมาย และหัตถการ (กรณีเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฉีด)  คลิก บันทึก

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 9  จะปรากฏข้อมูล Sevice คลิก บันทึก

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนที่ 10 คลิก บันทึก ในหน้า One Stop Service อีกครั้ง

ลงบันทึกวางแผนครอบครัว

ขั้นตอนการลงบันทึกวางแผนครอบครัวนี้หวังว่าคงมีประโยชน์อย่างมากกับผู้บัทึกข้อมูล ในส่วนของงานวางแผนครอบครัว หากท่านใดอยากทราบเรื่องใดเพิ่มเติมก็ลงความคิดเหนไว้ หรือติดตามเรื่องใหม่ในโพสต์อื่นๆได้นะครับ

Comments
  1. ped

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »