การเพิ่มรหัส U77x สำหรับงานแพทย์แผนไทย และ Code อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาคที่ 1  สาระสำคัญ

จากการประชุมงานแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  เรื่องการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย

สรุปได้ว่า….

1.ผู้ที่จะสามารถลงรหัส U50 ถึง U76 ได้นั้น จะต้องเป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น

2.เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆ สามารถลงรหัส U77x ได้ และสามารถลงรหัสการรักษาแแผนปัจจุบันร่วมด้วยได้ เช่น รหัส M เป็นต้น  แต่ควรสอดคล้องกับ อาการที่ผู้ป่วยมารับบริการ

3.ผลงานตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย ที่คิดร้อยละของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยต่อผู้มารับบริการทั้งหมด จะคิดผลงานได้ จะต้องมีการบันทึกรายละเอียดอย่างใด อย่างหนึ่ง ใน 3 อย่างนี้ คือ
3.1  การให้รหัส U  รวมถึง  U77x ก็สามารถใช้ได้   ถูกคิดเป็นผลงาน*

3.2  การให้หัตการทางแพทย์แผนไทย  เช่น  นวด  อบ  ประคบ ฯลฯ

3.3  การจ่ายยาสมุนไพร  โดยดูจากรหัสยาสมุนไพรทั้ง 24 หลัก

 


ภาคที่ 2  การเพิ่มรหัสแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวข้อง

** เครดิต  อ.จ๊อบ  หน่องม่วงไข่ **

เนื่องจาก รพ.สต.หลายๆแห่ง มีความต้องการที่จะลงรหัส U77x แต่ไม่สามารถทำได้  รวมถึงรหัสอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องดำเนินการเพิ่มในฐานข้อมูล Hosxp PCU ของเราเสียก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

มีตารางอยู่ 4 ตารางที่เกี่ยวข้อง  ที่เราต้องดำเนินการ  ได้แก่

ตาราง  icd10_nhso

ตาราง  icd101

ตาราง  icd10_health_med

ตาราง  health_med_operation_code

แต่เนื่องจากขั้นตอนการเพิ่มรหัสเหล่านี้   ไม่สามารถเพิ่มผ่านโปรแกรม Hosxp PCU ได้อย่างสะดวก  จึงต้องมีการเพิ่มรหัสผ่านโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า  Navicat   ซึ่งหลายๆท่านก็สามารถใช้งานเป็นแล้ว   แต่หลายๆท่านก็ยังไม่เคยใช้งาน  ดังนั้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งาน และไม่มีโปรแกรม ให้ไปศึกษาและทำตาม Link  นี้ก่อนครับ  >>  การใช้งาน Navicat เบื้องต้น

เมื่อทำตามจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว  ให้ดำเนินการต่อ  ดังภาพด้านล่างครับ

ซึ่งจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมา เพื่อสำหรับวางโค๊ด..

ต่อไปเราจะทำการเพิ่มข้อมูลในตารางต่างๆกันครับ…


ตาราง  icd10_nhso

โค๊ดตรวจสอบว่ามีรหัส U77 หรือไม่ ?

select * from icd10_nhso
where code like "u77%"


ผลลัพท์ออกมาว่าไม่มีข้อมูลใดๆ ดังนั้นเราดำเนินการต่อครับ
โค๊ดเพิ่มรหัส..

insert into icd10_nhso(code,description)values 
('U770','การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ'),
('U771','การบริบาลฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ'),
('U772','การบริบาลทารกปกติ'),
('U773','การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ'),
('U778','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
('U779','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด')

จะได้ผลลัพท์ดังนี้

ให้เรากด RUN ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเพิ่มรหัสในตารางนี้ครับ
-----------------------------------------------------

ตาราง  icd101

โค๊ดตรวจสอบว่ามีรหัส U77 หรือไม่ ?

select * from icd101
where code like "u77%"โค๊ดเพิ่มรหัส..

insert into icd101(code,name)values 
('U770','การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ'),
('U771','การบริบาลฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ'),
('U772','การบริบาลทารกปกติ'),
('U773','การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ'),
('U778','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
('U779','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด')-----------------------------------------------------

ตาราง  icd10_health_med

โค๊ดตรวจสอบว่ามีรหัส U77 หรือไม่ ?

select * from icd10_health_med
where icd10 like "u77%"โค๊ดเพิ่มรหัส..

insert into icd10_health_med(icd10,name)values 
('U770','การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ'),
('U771','การบริบาลฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ'),
('U772','การบริบาลทารกปกติ'),
('U773','การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ'),
('U778','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
('U779','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด')

—————————————————–

เหลือตารางสุดท้าย ตารางนี้อาจจะพิเศษสักนิดหนึ่งเพราะข้อมูลเยอะพอสมควร แต่ก็ไม่ยากครับ ใช้วิธีเดียวกันในการเพิ่มรหัสครับผม

ตาราง  health_med_operation_code

ให้ดูภาพไปก่อนนะครับ  โค๊ดให้ดูท้ายๆบทความ

วางโค๊ดทุกแถวลงไปครับ  แล้วคลิ๊ก RUN เช่นเดิมครับ

เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ ภาพเช่นนี้


** โค๊ดสำหรับ เพิ่มรหัส ตาราง   health_med_operation_code

 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่คอ', '2007700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่หน้าอก', '3007700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่เต้านม', '3027700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่ขาหนีบ', '4117700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่สะบัก', '6507700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่ข้อศอก', '7237700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่นิ้วมือ', '7287700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่นิ้วเท้า', '8787700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-00', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807700', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่คอ', '2007701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่หน้าอก', '3007701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่เต้านม', '3027701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่สะบัก', '6507701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่ข้อศอก', '7237701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่นิ้วมือ', '7287701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่นิ้วเท้า', '8787701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-01', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807701', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่จมูก', '1857708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่เต้านม', '3027708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่ขาหนีบ', '4117708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-08', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807708', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่จมูก', '1857709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-09', 'การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807709', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่จมูก', '1857710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่คอ', '2007710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('235-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ลิ้น', '2357710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('236-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เหงือก', '2367710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เต้านม', '3027710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่รักแร้', '3067710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('400-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่หน้าท้อง', '4007710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ทวารหนัก', '4557710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่สะบัก', '6507710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-10', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807710', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่คอ', '2007713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่หน้าอก', '3007713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่สะดือ', '4027713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่ขาหนีบ', '4117713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่สะบัก', '6507713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่ข้อศอก', '7237713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่นิ้วมือ', '7287713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่นิ้วเท้า', '8787713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-13', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807713', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่คอ', '2007714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่สะบัก', '6507714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-14', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807714', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่จมูก', '1857748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่ขาหนีบ', '4117748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-48', 'การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807748', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่จมูก', '1857749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-49', 'การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807749', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-63', 'การบริบาลทารกด้วยการดัดแขนขาให้เหมาะสม ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307763', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-63', 'การบริบาลทารกด้วยการดัดแขนขาให้เหมาะสม ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807763', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-77-63', 'การบริบาลทารกด้วยการดัดแขนขาให้เหมาะสม ที่ทั่วร่างกาย', '9007763', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ศีรษะ', '1007764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่คอ', '2007764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('235-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ลิ้น', '2357764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('236-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เหงือก', '2367764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ทวารหนัก', '4557764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่มือ ', '7267764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-77-64', 'การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เท้า', '8767764', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่เต้านม', '3027768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('590-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่หลัง', '5907768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('721-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ไหล่, บ่า', '7217768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ข้อมือ', '7257768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่มือ ', '7267768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('871-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่สะโพก, เอว', '8717768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('872-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่หัวเข่า  ', '8737768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ข้อเท้า', '8757768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่เท้า', '8767768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807768', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('590-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่หลัง', '5907769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('721-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ไหล่, บ่า', '7217769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ข้อมือ', '7257769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่มือ ', '7267769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('871-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่สะโพก, เอว', '8717769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('872-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่หัวเข่า  ', '8737769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ข้อเท้า', '8757769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่เท้า', '8767769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807769', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-78-01', 'การรมด้วยยาสมุนไพร ที่ทั่วร่างกาย', '9007801', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่จมูก', '1857810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่คอ', '2007810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่สะบัก', '6507810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ข้อศอก', '7237810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วมือ', '7287810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วเท้า', '8787810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807810', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่คอ', '2007811', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่สะบัก', '6507811', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่ข้อศอก', '7237811', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่นิ้วมือ', '7287811', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307811', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่นิ้วเท้า', '8787811', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807811', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่สะบัก', '6507812', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่ข้อศอก', '7237812', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่นิ้วมือ', '7287812', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307812', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่นิ้วเท้า', '8787812', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807812', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่คอ', '2007818', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่สะบัก', '6507818', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่ข้อศอก', '7237818', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่นิ้วมือ', '7287818', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307818', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787818', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807818', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่คอ', '2007819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่ทวารหนัก', '4557819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่สะบัก', '6507819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่ข้อศอก', '7237819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่นิ้วมือ', '7287819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่นิ้วเท้า', '8787819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807819', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่จมูก', '1857820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่คอ', '2007820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('233-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ปาก', '2337820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่เต้านม', '3027820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่รักแร้', '3067820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่สะดือ', '4027820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่สะบัก', '6507820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807820', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-78-21', 'การประคบความร้อน ที่จมูก', '1857821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-21', 'การประคบความร้อน ที่คอ', '2007821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('233-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ปาก', '2337821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-21', 'การประคบความร้อน ที่หน้าอก', '3007821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-78-21', 'การประคบความร้อน ที่เต้านม', '3027821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-78-21', 'การประคบความร้อน ที่รักแร้', '3067821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-21', 'การประคบความร้อน ที่สะดือ', '4027821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ขาหนีบ', '4117821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-21', 'การประคบความร้อน ที่สะบัก', '6507821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ข้อศอก', '7237821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-21', 'การประคบความร้อน ที่นิ้วมือ', '7287821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-21', 'การประคบความร้อน ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-21', 'การประคบความร้อน ที่นิ้วเท้า', '8787821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807821', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-78-22', 'การประคบความเย็น ที่จมูก', '1857822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-22', 'การประคบความเย็น ที่คอ', '2007822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('233-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ปาก', '2337822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-22', 'การประคบความเย็น ที่หน้าอก', '3007822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-78-22', 'การประคบความเย็น ที่เต้านม', '3027822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-78-22', 'การประคบความเย็น ที่รักแร้', '3067822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-22', 'การประคบความเย็น ที่สะดือ', '4027822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ขาหนีบ', '4117822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-22', 'การประคบความเย็น ที่สะบัก', '6507822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ข้อศอก', '7237822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-22', 'การประคบความเย็น ที่นิ้วมือ', '7287822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-22', 'การประคบความเย็น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-22', 'การประคบความเย็น ที่นิ้วเท้า', '8787822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807822', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่คอ', '2007830', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่สะบัก', '6507830', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ข้อศอก', '7237830', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วมือ', '7287830', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307830', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วเท้า', '8787830', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807830', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-78-33', 'การสุมยาสมุนไพร ที่ศีรษะ', '1007833', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-78-33', 'การสุมยาสมุนไพร ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997833', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ทวารหนัก', '4557834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('724-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) ', '7247834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ข้อมือ', '7257834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่มือ ', '7267834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่หัวเข่า  ', '8737834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('874-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ข้อเท้า', '8757834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่เท้า', '8767834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ทั่วร่างกาย', '9007834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997834', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ศีรษะ', '1007835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('154-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ใบหน้า', '1547835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่จมูก', '1857835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่คอ', '2007835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่เต้านม', '3027835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่รักแร้', '3067835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('400-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่หน้าท้อง', '4007835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('590-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่หลัง', '5907835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่สะบัก', '6507835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('721-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ไหล่, บ่า', '7217835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('724-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) ', '7247835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ข้อมือ', '7257835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่มือ ', '7267835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('871-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่สะโพก, เอว', '8717835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('872-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่หัวเข่า  ', '8737835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('874-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ข้อเท้า', '8757835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่เท้า', '8767835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ทั่วร่างกาย', '9007835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997835', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('400-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หน้าท้อง', '4007836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('590-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หลัง', '5907836', ''); INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่สะบัก', '6507836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('724-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) ', '7247836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('872-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หัวเข่า  ', '8737836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('874-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่เท้า', '8767836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ทั่วร่างกาย', '9007836', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-78-37', 'การย่างสมุนไพร ที่ทั่วร่างกาย', '9007837', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่คอ', '2007838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่เต้านม', '3027838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่สะดือ', '4027838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่ขาหนีบ', '4117838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่ทวารหนัก', '4557838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807838', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่สะดือ', '4027839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ทวารหนัก', '4557839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807839', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่สะบัก', '6507880', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่ข้อศอก', '7237880', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่นิ้วมือ', '7287880', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307880', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่นิ้วเท้า', '8787880', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807880', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่จมูก', '1857888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่คอ', '2007888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('233-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ปาก', '2337888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('235-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ลิ้น', '2357888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('236-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่เหงือก', '2367888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่รักแร้', '3067888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('400-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่หน้าท้อง', '4007888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่สะดือ', '4027888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ทวารหนัก', '4557888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807888', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-79-00', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ  ที่ศีรษะ', '1007900', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-79-00', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ ที่เท้า', '8767900', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่ศีรษะ', '1007902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('154-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่ใบหน้า', '1547902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('721-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่ไหล่, บ่า', '7217902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่ข้อศอก', '7237902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('871-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่สะโพก, เอว', '8717902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่หัวเข่า  ', '8737902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน  ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997902', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ศีรษะ', '1007905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('154-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ใบหน้า', '1547905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่จมูก', '1857905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่คอ', '2007905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('233-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ปาก', '2337905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หน้าอก', '3007905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่เต้านม', '3027905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่รักแร้', '3067905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('400-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หน้าท้อง', '4007905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่สะดือ', '4027905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขาหนีบ', '4117905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('590-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หลัง', '5907905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่สะบัก', '6507905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('721-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ไหล่, บ่า', '7217905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อศอก', '7237905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('724-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) ', '7247905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อมือ', '7257905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่มือ ', '7267905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่นิ้วมือ', '7287905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('871-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่สะโพก, เอว', '8717905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('872-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หัวเข่า  ', '8737905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('874-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อเท้า', '8757905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่เท้า', '8767905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่นิ้วเท้า', '8787905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ทั่วร่างกาย', '9007905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997905', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ทวารหนัก', '4557906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ข้อศอก', '7237906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('724-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) ', '7247906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ข้อมือ', '7257906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่มือ ', '7267906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่นิ้วมือ', '7287906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่หัวเข่า  ', '8737906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('874-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ข้อเท้า', '8757906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่เท้า', '8767906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่นิ้วเท้า', '8787906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('900-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ทั่วร่างกาย', '9007906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997906', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ศีรษะ', '1007998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('154-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ใบหน้า', '1547998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่จมูก', '1857998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('233-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ปาก', '2337998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('235-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ลิ้น', '2357998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('236-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่เหงือก', '2367998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่เต้านม', '3027998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่รักแร้', '3067998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('400-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หน้าท้อง', '4007998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่สะดือ', '4027998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ขาหนีบ', '4117998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ทวารหนัก', '4557998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('590-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หลัง', '5907998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('721-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ไหล่, บ่า', '7217998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('724-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) ', '7247998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ข้อมือ', '7257998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่มือ ', '7267998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('871-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่สะโพก, เอว', '8717998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('872-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หัวเข่า  ', '8737998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('874-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ข้อเท้า', '8757998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่เท้า', '8767998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997998', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('100-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ศีรษะ', '1007999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('154-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ใบหน้า', '1547999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('185-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่จมูก', '1857999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('233-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ปาก', '2337999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('235-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ลิ้น', '2357999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('236-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่เหงือก', '2367999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('306-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่รักแร้', '3067999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('400-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หน้าท้อง', '4007999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('402-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่สะดือ', '4027999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('455-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ทวารหนัก', '4557999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('527-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('590-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หลัง', '5907999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('721-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ไหล่, บ่า', '7217999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('722-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก) ', '7227999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('724-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) ', '7247999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('725-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ข้อมือ', '7257999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('726-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่มือ ', '7267999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('871-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่สะโพก, เอว', '8717999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('872-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('873-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หัวเข่า  ', '8737999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('874-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('875-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ข้อเท้า', '8757999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('876-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่เท้า', '8767999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807999', '');
 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997999', '');

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »