การบันทึกการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ในปีๆหนึ่งจะมีการดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ให้กับประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และได้มีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Hosxp PCU เพื่อส่งออกข้อมูลให้กับทาง สปสช.ต่อไปมาดูวิธีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องกันนะครับ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานสำรวจข้อมูล  ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง

บันทึกคัดกรองNCD

ขั้นตอนที่ 2 เลือกปีงบประมาณคัดกรอง  คลิก แสดงข้อมูล

เลือกปีบันทึกคัดกรองNCD

ขั้นตอนที่ 3 Double Click เข้าชื่อบุคคลที่ต้องการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

รายชื่อบันทึกคัดกรองNCD

 

ขั้นตอน 4 จะปรากฏหน้าข้อมูลการคัดกรอง  คลิก เพิ่มการคัดกรอง

บันทึกคัดกรองNCD

 

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอวของผู้ที่คัดกรอง

บันทึกคัดกรองNCD

 

ขั้นตอนที่ 6ลงข้อมูลการคัดกรองตามหัวข้อด้านซ้าย

บันทึกคัดกรองNCD

 

ขั้นตอนที่ 7ลงข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่คัดกรอง

บันทึกคัดกรองNCD

 

ขั้นตอนที่ 8ลงข้อมูลความดันโลหิต ของผู้ที่คัดกรอง(ควรบันทึกค่าอย่างน้อย 2 ครั้ง)

บันทึกคัดกรองNCD

ขั้นตอนที่ 9 คลิก บันทึก

บันทึกคัดกรองNCD

 

ขั้นตอนที่ 10 ข้อมูลการคัดกรองจะปรากฏขึ้นในส่วนการดำเนินงานให้พิจารณาว่าผู้ที่ได้รับการคัดกรองนั้นอยู่ในกลุ่มไหนสามารถเลือกได้ตามตัวเลือกที่มีและเหมาะสมหากลงเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องมีการลงผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยในแต่ละปีงบประมาณ  คลิก บันทึก

บันทึกคัดกรองNCD

ขั้นตอนที่ 11 จะปรากฏข้อมูลผลการคัดกรองดังภาพ หากมีการคัดกรองครบทุกคนตามกลุ่มเป้าหมาย

บันทึกคัดกรองNCD

 

ข้อมูลการบันทึกนอกจากส่งไปให้สปสช.แล้ว ยังนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดโครงการปรับเปลี่ยนของ หน่วยบริการอีกด้วย เพราะฉะนั้น จึงควรมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องกันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »