การบันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

จากบทความที่แล้วเรื่องบันทึกประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยรอบนี้จะกล่าวถึงกรณี มีการแพ้ยาเพิ่มเติมนะครับ ว่าจะมีวิธีการเพิ่มอย่างไร ถึงจะถูกหลักการ ถูกต้องตามหลักการบันทึกประวัติการแพ้ยา มาดูวิธีการบันทึกเพิ่มเติมครับ

ขั้นตอนที่ 1

Hosxp PCU_addrugnew_1

ขั้นตอนที่ 2

บันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ 4

บันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ 5

บันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

อธิบายเพิ่มเติม 

อาการที่แพ้ : ใส่ตามลักษณะอาการที่พบ เช่น มีผื่นตามตัว ฯลฯ

ความร้ายแรง : ใส่ตามลักษณะความรุนแรงของการแพ้ยาชนิดนั้นๆ ในครั้งที่พบ

บันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง : ผลที่เกิดขั้นหลังมีอาการแพ้ยาดังกล่าวถึงตอนนี้

สาเหตุการเกิด : Cardiovascular disorder (ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด) Blood and lymphatic system disorder (ความผิดปกติของเลือดและต่อมน้ำเหลือง)

ระดับความสัมพันธ์ : ระดับความสัมพันธ์ของยาต่ออาการที่เกิดขั้น

Certain = แน่นอน

Probable = น่าจะใช่

Possible = เป็นไปได้

Unlikely = ไม่ใช่

Unclassified = ไม่สามารถจำแนกได้

ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง : ผลที่เกิดขั้นหลังมีอาการแพ้ยาดังกล่าวถึงตอนนี้

บันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

นี่คือ ขั้นตอนการลงบันทึกประวัติการแพ้ยาเพิ่มเติมของผู้ป่วย คนเดิมที่เคยมีการบันทึกประวัติไว้แล้ว ไม่ยากเกิน แต่ต้องทำตามขั้นตอนนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจส่งผลต่อการส่งออกที่ติดข้อผิดพลาดตรงนี้ได้ ทำให้แฟ้มส่งออกไม่สมบูรณ์ได้นะครับ ติดตามบทความที่น่าในใหม่ ในบทความหน้าครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »