เจ็บป่วยที่ไหนรักษาได้ทุกที่ในจังหวัด ” 30 บาท รักษาทุกที่ ” เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »