การเพิ่ม-ลบ โรงเรียน และเพิ่มชื่อ-จำหน่ายนักเรียน

โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งในความรับผิดชอบของสถานบริการที่ต้องมีข้อมูลเด็กนักเรียน เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการวัคซีน การตรวจสุขภาพ เป็นต้น วันนี้ขอเสนอขั้นตอนการเพิ่มโรงเรียน นักเรียน สำหรับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มนะครับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเพิ่มโรงเรียน

1. เข้าระบบงานบัญชี 5 ดังภาพ หลังจากนั้นกดเพิ่มโรงเรียน

การเพิ่มโรงเรียน

2.ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่องแล้วกดบันทึก

การเพิ่มโรงเรียน

วิธีลบโรงเรียน

1.ก่อนอื่นต้องเช็คว่ามีนักเรียนคงเหลืออยู่ในโรงเรียนนั้นๆหรือไม่ถ้ามีให้จำหน่ายออกไปก่อน

2.เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการลบออกหลังจากนั้นคลิกปุ่มแก้ไข

วิธีลบโรงเรียน

3.คลิกปุ่มลบโรงเรียน

วิธีลบโรงเรียน

การเพิ่มนักเรียน

1. กดที่ปุ่มลงทะเบียนดังภาพ

การเพิ่มนักเรียน

2. ค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม(หากเป็นเด็กนอกเขตไม่มีชื่อในทะเบียนบัญชี1 ต้องทำการเพิ่มในบัญชี1 ก่อน)

การเพิ่มนักเรียน

3. หลังจากนั้นเพิ่มข้อมูลดังภาพ

การเพิ่มนักเรียน

การจำหน่ายนักเรียน

1.เลือกปุ่มค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการจำหน่าย

การจำหน่ายนักเรียน

2.เลือกชื่อตามภาพ

การจำหน่ายนักเรียน

3. ติกข้อมูลตามภาพ

การจำหน่ายนักเรียน

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถที่จะ นำข้อมูลการให้บริการอนามัยโรงของท่านมาบันทึกข้อมูลในHosxp_pcuได้แล้วละครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »