“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” เยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของโลก “เพื่อพัฒนาศักยภาพการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศ”

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม นพ.บัลลังก์ อุปพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมคุณภาพวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ เยี่ยมชมการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน ณ สถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (Serum Institute of India; SII) เมือง ปูเณ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 8 -12 กรกฎาคม 2566 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า คณะผู้เดินทางได้รับฟังคำบรรยายประวัติความเป็นมาของโรงงาน การควบคุมคุณภาพวัคซีน จากนั้นได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ พร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารสัตว์ทดลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  จึงเป็นโอกาสให้บุคลากรได้มีการหารือประเด็นการผลิตวัคซีนและการควบคุมคุณภาพวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบแบบ 10 สายพันธุ์ (pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine) วัคซีนพิษสุนัขบ้า (rabies vaccine) วัคซีนโรตาชนิดรับประทาน (Rota vaccine) และ วัคซีนโควิด

กรมอนามัย หนุน “จังหวัดสะอาด” เน้นหลัก 3 R : Reduce Reuse Recycle

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตก ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดังกล่าว ณ ศูนย์แปรรูปขยะอินทรีย์ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด           นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เป็นโครงการโดยกระทรวงมหาดไทย ที่เน้นขับเคลื่อนในทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ

แพทย์ผิวหนัง “ชี้ภาวะเส้นเลือดฝอยอักเสบรักษาได้”

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับภาวะเส้นเลือดฝอยอักเสบที่ผิวหนัง ซึ่งเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้ไม่บ่อยนักและมีรอยโรคที่ผิวหนังเห็นได้ชัดเจน อาจจะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความผิดปรกติหรือโรคอื่นๆในร่างกายได้ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า เส้นเลือดฝอยอักเสบ สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะพบในวัยผู้ใหญ่มากกว่า 90% ภาวะเส้นเลือดฝอยอักเสบ ประมาณครึ่งหนึ่งเกิดจากความผิดปรกติของผิวหนังเอง ไม่สามารถหาสาเหตุได้ ในส่วนที่มีสาเหตุ พบว่า ผื่นรอยโรคอาจเกิดจากการกระตุ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด หรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เป็นต้น นอกจากนั้นสามารถเกิดร่วมกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง รวมถึงการกระตุ้นจากยา หรือ อาหารเสริมบางชนิด ก็มีรายงานทําให้เกิดภาวะนี้ได้ นายแพทย์ทนงเกียรติ เทียนถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ลักษณะรอยโรคเป็นผื่นที่มีรอยแดงเป็นปื้นที่กดไม่จาง หรือ เป็นตุ่มแดง มีลักษณะคล้ายลมพิษ ในบางรายถ้ามีอาการรุนแรง อาจพบเป็นลักษณะเป็นตุ่มหนอง

อย. พร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษา ชูชาไทยสู่ชาโลก

อย. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชา และให้คำปรึกษาให้สถานที่ผลิตได้มาตรฐาน และขออนุญาตอย่างถูกต้อง นำชาไทยสู่ชาโลก เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ส่งเสริมการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก โดยเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในงานประชุมเครือข่ายชาและกาแฟ ประจำปี 2566 (Tea & Coffee fest 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา และตามที่กลุ่มผู้พิการทางสายตา sensory intelligence group (SIG) ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้รสและกลิ่นได้ดี ได้คิดค้นชาอู่หลง/ชาแดง จากดอยแม่สลอง ออกแบบรสชาติ “ชาสมุนไพรประจำวัน Sence Series” และ

“โรคผิวหนัง..ที่มากับหน้าฝน”

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนให้ระมัดระวัง โรคผิวหนังที่มากับ    หน้าฝน หมั่นสังเกตตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติที่ผิวหนัง แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ  รับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้อง นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในฤดูฝนเป็นช่วงที่มีน้ำท่วมขัง สภาพอากาศชื้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคผิวหนังต่างๆ ตามมาด้วย โดยโรคผิวหนังที่จะพบได้บ่อยๆ ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อราหรือเเบคทีเรีย ที่จะเจริญเติบโตเเละก่อโรคได้ดีในสภาพอากาศเเละสิ่งเเวดล้อมในฤดูฝน ประชาชนที่เดินทางออกนอกบ้าน บางครั้งอาจจะเปียกฝนหรือเดินลุยน้ำขัง จะพบปัญหาโรคผิวหนังที่ตามมาจึงควรหมั่นสังเกตตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติทางผิวหนัง แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยเเละดูเเลรักษาที่ถูกต้องต่อไป แพทย์หญิงชนิศา เกียรติสุระยานนท์ สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า  โรคผิวหนังที่พบบ่อยได้บ่อยในฤดูฝน ได้แก่ 1. โรคเกลื้อน มีลักษณะเป็นผื่นวงกลมหลายวง มีขุยละเอียด สีแตกต่างกัน มักเกิดบริเวณ  ลำตัว เช่น

Translate »