การอัพเดทเวอร์ชั่นของ Hosxp PCU และการ Upgrade structure หลังจากอัพเดทแล้ว

เมื่อทางบริษัท BMS ได้ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของ HOsxp PCU […]

NO GIFT POLICY กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

เจ็บป่วยที่ไหนรักษาได้ทุกที่ในจังหวัด ” 30 บาท รักษาทุกที่ ” เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

วิธีการแก้ไขประเภทของผู้รับวัคซีน ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

เบื้องต้นให้ทุก รพ.สต. เข้าเว็บไซต์ MOPH-IC https://cvp […]

No Gift Policy กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ”งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ” ขอให้แสดงความปรารถดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทำกิจกรรมอาสาแทน

Translate »