งานอนามัยโรงเรียนเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีการออกให้บริกา […]