การเพิ่ม-ลบ โรงเรียน และเพิ่มชื่อ-จำหน่ายนักเรียน

โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งในความรับผิดชอบของสถานบริการที่ต้องมีข้อมูลเด็กนักเรียน เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการวัคซีน การตรวจสุขภาพ เป็นต้น วันนี้ขอเสนอขั้นตอนการเพิ่มโรงเรียน นักเรียน สำหรับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มนะครับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ การเพิ่มโรงเรียน 1. เข้าระบบงานบัญชี 5 ดังภาพ หลังจากนั้นกดเพิ่มโรงเรียน 2.ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่องแล้วกดบันทึก วิธีลบโรงเรียน 1.ก่อนอื่นต้องเช็คว่ามีนักเรียนคงเหลืออยู่ในโรงเรียนนั้นๆหรือไม่ถ้ามีให้จำหน่ายออกไปก่อน 2.เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการลบออกหลังจากนั้นคลิกปุ่มแก้ไข 3.คลิกปุ่มลบโรงเรียน การเพิ่มนักเรียน 1. กดที่ปุ่มลงทะเบียนดังภาพ 2. ค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม(หากเป็นเด็กนอกเขตไม่มีชื่อในทะเบียนบัญชี1 ต้องทำการเพิ่มในบัญชี1 ก่อน) 3. หลังจากนั้นเพิ่มข้อมูลดังภาพ การจำหน่ายนักเรียน 1.เลือกปุ่มค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการจำหน่าย 2.เลือกชื่อตามภาพ 3. ติกข้อมูลตามภาพ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถที่จะ นำข้อมูลการให้บริการอนามัยโรงของท่านมาบันทึกข้อมูลในHosxp_pcuได้แล้วละครับ

การค้นหาข้อมูลยาสมุนไพร

ยาสมุนไพร ในสถานบริการปัจจุบันได้มีการนำมาใช้กับคนไข้ หลากหลายตัว ในการบันทึกยาสมุนไพรในแต่ละเดือน บางครั้งเราก็อยากจะรู้ว่า ยาสมุนไพรที่เราใช้ไปมีจำนวนและมูลค่าเท่าไหร่ วันนี้จะแนะวิธีการค้นหายาสมุนไพรในสถานบริการครับ ลองมาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. คลิกที่ปุ่ม รายงาน  เลือก  custom search  ดังภาพ 2.ในส่วนข้อมูลทั่วไป ให้กำหนดระยะเวลา ที่ต้องการและทำเครื่องหมายเช็คถูกหน้ารายการแสดงรายชื่อผู้ที่ค้นหาได้(Full)ดังภาพ 3.เลือก แท็บ  เวชภัณฑ์ คลิกที่มีรายการที่ระบุโดยให้เพิ่มรายการ ชื่อยาสมุนไพรที่จ่ายในสถานบริการที่ต้องการ โดย นำให้เคอร์เซอร์กระพริบแล้วกดปุ่ม spac bar ดังภาพ 4.จากนั้น พิมพ์ชื่อยาที่ต้องการ และเลือกชื่อยา จากนั้นให้ใช้เมาส์กด ปุ่ม เพิ่ม และทำไปเรื่อยๆ จนได้ยาครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จากนั้นกด

การบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย

งานแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งงานที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งทางเลือกในการให้บริการ การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นผลงานที่ดีกับสถานบริการของเราและในภาพรวม วันนี้ขอนำเสนอการบันทึกข้อมูลแพทยฺแผนไทยตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยครับ 1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือก One stop service(ดังภาพ)จะได้พบกับหน้าจอ หน้าต่างของ one stop service 2.ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่ 3.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะพบกับหน้าจอ (ดังภาพ) กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน แล้วคลิก แพทย์แผนไทยจะปรากฏ 5.คลิกปุ่มบันทึกส่งตัว จะปรากฏลำดับการส่งตัวข้างล่าง จากนั้นกด ปุ่มปิด 6.กลับมาที่หน้า One stop

การบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียนเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีการออกให้บริการทุกปี แต่การทำงานให้ได้ผลงานที่ดีนั้น สำคัญที่ข้อมูลในการบันทึก ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ จำนวนข้อมูลที่บันทึก สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกผลงานของท่านในโปรแกรมบันทึกข้อมูล(Hosxp_pcu) มาศึกษาวิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียนที่ถูกต้องกันนะครับ วิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน  ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 5 (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการและงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6) ขั้นตอนที่ 2 เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการบันทึกการให้บริการ  คลิก บันทึกการให้บริการ ขั้นตอนที่ 3 คลิก เพิ่มรายการ (กรณีออกให้บริการครั้งใหม่)   ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการให้บริการงานอนามัยโรงเรียนโดยเขียนลงในช่องหมายเหตุ  คลิก บันทึก

Translate »