ปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศไทย จนโรงพยาบาลปกติไม่สามารถรับจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากได้ จึงได้สร้างโรงพยาบาลสนามที่เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวที่มีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่และการระบาด โรงพยาบาลสนามจึงเป็นโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ซึ่งหากรุนแรงจะทำการรักษาที่โรงพยาบาลปกติ โดยห้องเฉพาะที่ใช้รักษาโรคนี้ และจะมีเครื่องมือครบพร้อมกว่าโรงพยาบาลสนาม และในขณะนี้ ได้มีผู้ป่วยบางส่วนได้ทำการรักษาหายแล้ว จากโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เกือบทุกจังหวัด เมื่อกลับบ้านแล้วยังถูกเข้าใจผิดว่าสามารถแพร่เชื้อได้ จึงถูกคนรอบข้างรังเกียจ ซึ่งหากพูดกันตามตรง ก็คงเป็นปกติของคนทั่วไปที่จะมีความระแวง ต่อผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ เพราะโรคนี้ติดต่อค่อนข้างง่าย และปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจของโรคนี้ ทั่วโลกก็ยังมีน้อย เรายังมีข้อมูลของโรคนี้ไม่มากพอที่จะอุ่นใจ แม้ว่าการรักษาจะยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่า รักษาหายขาดแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกัน ทางกรมควบคุมโรค จึงได้ออกแนวทางการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด19 ที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตัว ดังนี้ 1.ไม่ต้องกักตัว แต่ให้เว้นระยะห่าง2.สวมหน้าแมสเสมอ3.ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หรือสงสัยป่วย4.ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ บ่อยๆ5.ล้างมือบ่อยๆ6.ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น7.หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด8.ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”9.หากใช้บริการสถานที่ใดๆ ให้ลงทะเบียน