การบันทึกงานทันตกรรม เมื่อได้ให้บริการ หรือ ออกอนามัยโรงเรียน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขต้องมีการนำข้อมูลมาลงในส่วนของงานทันตกรรม เพื่อให้มีผลงานในส่วนของการตรวจสุขภาพฟัน การทำหัตถการต่างๆ มาดูวิธีการบันทึกข้อมูลงานทันตกรรมที่ถูกต้องกันนะครับ 1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือกOne stop service  ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่ 2.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจ จะปรากฎ หน้าต่างการส่งตัว 3.กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน 4.กรอกข้อมูล ส่วนทันตกรรม โดยระบุหัตถการ,ทันตแพทย์, รหัสซี่ฟัน, ค่าบริการ, รหัส ICD10,จำนวนซี่, จำนวนด้าน