การสมรสของประชาชน ทำให้มีครอบครัวใหม่ขึ้นมา ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการนำมาลงบันทึกไว้ เพื่อเป็นประโชชน์แก่การวางแผนการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าด้านข้อมูลประชากร งานวางแผนครอบครัว เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นวิธีการลงบันทึกข้อมูลการเพิ่มจำนวนประชากนที่เพิ่มขึ้นมา 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1(กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) 2. เลือกหมู่บ้าน – เลือกบ้านเลขที่ แล้วทำตามขั้นตอนที่อธิบายตามภาพ 3.จะได้ข้อมูลดังภาพนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการเพิ่ม การลบ จำนวนครอบครัวใน Hosxp PCU หน่วยงานไหนยังมีการเพิ่ม บทความนี้คงมีประโชยน์ต่อการปรับข้อมูลนะครับ