จากมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ให้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ไม่ให้ออกนอกบ้านหลังเวลา 23.00 น. ถึงตี3 ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 เมย.64 ถึง 12 พค.2564 รวมถึงขอความร่วมมือให้สวมแมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น อาจจะมีการ จับ ปรับ ตามกฏหมายครับ