เนื้อหาหลัก บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม) ให้กักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ* ณ วันที่ 11 กพ.64 มีเพียง จ.สมุทรสาคร 1 จังหวัด เท่านั้น ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ สังเกตุอาการตนเอง และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ