งานแพทย์แผนไทย Archive

การเพิ่มรหัส U77x สำหรับงานแพทย์แผนไทย และ Code อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาคที่ 1  สาระสำคัญ จากการประชุมงานแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  เรื่องการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย สรุปได้ว่า…. 1.ผู้ที่จะสามารถลงรหัส U50 ถึง U76 ได้นั้น จะต้องเป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น 2.เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆ สามารถลงรหัส U77x ได้ และสามารถลงรหัสการรักษาแแผนปัจจุบันร่วมด้วยได้ เช่น รหัส M เป็นต้น  แต่ควรสอดคล้องกับ อาการที่ผู้ป่วยมารับบริการ 3.ผลงานตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย ที่คิดร้อยละของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยต่อผู้มารับบริการทั้งหมด จะคิดผลงานได้ จะต้องมีการบันทึกรายละเอียดอย่างใด อย่างหนึ่ง ใน 3 อย่างนี้ คือ

การบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย

งานแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งงานที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งทางเลือกในการให้บริการ การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นผลงานที่ดีกับสถานบริการของเราและในภาพรวม วันนี้ขอนำเสนอการบันทึกข้อมูลแพทยฺแผนไทยตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยครับ 1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือก One stop service(ดังภาพ)จะได้พบกับหน้าจอ หน้าต่างของ one stop service 2.ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่ 3.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะพบกับหน้าจอ (ดังภาพ) กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน แล้วคลิก แพทย์แผนไทยจะปรากฏ 5.คลิกปุ่มบันทึกส่งตัว จะปรากฏลำดับการส่งตัวข้างล่าง จากนั้นกด ปุ่มปิด 6.กลับมาที่หน้า One stop

Translate »