ให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา :: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ::