//–ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด–// ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอำเภอร้องกวางทุกท่าน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการฉีดวัคซีนใหม่ ตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อรองรับการระบาดโควิดในรอบนี้ รพ.ร้องกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.การฉีดวัคซีน จะเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป และ7กลุ่มโรค โดยเพิ่มโรคความดันโลหิตสูงเข้าไปอีก 1 โรค รวมเป็น 8 โรค2.วัคซีน Astraz ให้ใช้ฉีดในกลุ่ม60ปี+8โรค3.วัคซีน Sinovac ให้ใช้ฉีดในกลุ่ม 8โรคที่อายุไม่เกิน 60ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป 18-59 ปี4.ประชาชนทั่วไป 18-59ปี สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน /รพ.ร้องกวาง5.ประชาชนทั่วไป 18-59ปี ไม่สามารถเลือกวัคซีนที่จะฉีดได้ เบื้องต้นจะได้ฉีดวัคซีน Sinovac เป็นหลัก6.ยกเลิก Walk in