เนื้อหาโดยสรุป เพิ่มจังหวัดที่ต้องกักตัว หากเดินทางเข้ามาจังหวัดแพร่ เป็น 30 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้1.กรุงเทพฯ2.นนทบุรี3.ปทุมธานี4.นครปฐม5.สมุทรสาคร6.สมุทรปราการ7.ประจวบคีรีขันธ์8.ชลบุรี9.ภูเก็ต10.ระยอง11.สงขลา12.นครราชสีมา13.ขอนแก่น14.สระแก้ว15.อุดรธานี16.ตาก17.เชียงใหม่18.สุราษฏร์ธานี19.เพชรบุรี20.เชียงราย21.อยุทยา22.ลำพูน23.นครสวรรค์24.พิษณุโลก25.มหาสารคาม26.กำแพงเพชร27.สุโขทัย28.นครศรีธรรมราช29.ราชบุรี30.ปราจีนบุรี