ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และรับการรักษา เมื่อมีการส่งตัวกลับมารับการรักษาต่อที่หน่วยบริการ (รพ.สต.)ต้องได้รับการลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามรักษาไม่ว่าจะเป็น การรับยาต่อเนื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจตา ตรวจเท้าเป็นต้น ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อไปนี้จะช่วยให้งานคลินิกเบาหวาน มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาดูวิธีได้ดังนี้ครับ 1.เลือกระบบงานเชิงรับ ดังภาพ   2.เลือกเบาหวาน – เลือกลงทะเบียนใหม่ ดังภาพ  *ยกตัวอย่าง กรณีผู้ป่วยเบาหวาน  แต่ผู้ป่วยความดันฯ ก็คล้ายๆกันครับ   3.ค้นหาชื่อผู้ป่วยที่ต้องการ   4.ลงรายละเอียดตามลำดับ  ให้ครบถ้วนครับ 5.เลือกผลวินิจฉัยโรคเรื้อรัง   6.เลือกรายการยาที่ใช้ประจำ ขั้นตอนการลงทะเบียนนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการลงทะเบียนเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพของงานในหน่วยบริการ หากมีข้อส่งสัยก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับ ติดตามความรู้และเทคนิคใหม่ๆในบทความหน้านะครับ