รับสมัครงาน Archive

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร PDF

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราว ,รายวัน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง, รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร PDF

Translate »