แจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 6-8 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำได้ รายที่ 6 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่รายที่ 7 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่รายที่ 8 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่