เคสผู้ป่วย วันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้น 2 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 71-72 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 71 — จาก– คาดว่าติดจากญาติที่เดินทางมาจากชลบุรี 3 คนที่เดินทางมารดน้ำดำหัวรายที่ 72 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 65 ของ