วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้น 2 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 75-76 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 75 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 46,48,55,66,69 ของ จ.แพร่ ติดจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดรายที่ 76 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 50,68