ในวันนี้ วันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง อีก 6 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 19-24 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 19 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่+เดินทางไปกรุงเทพฯรายที่ 20 — จาก– กรุงเทพรายที่ 21 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่รายที่ 22