ลงบันทึกงานแพทย์แผนไทย Archive

การค้นหาข้อมูลยาสมุนไพร

ยาสมุนไพร ในสถานบริการปัจจุบันได้มีการนำมาใช้กับคนไข้ หลากหลายตัว ในการบันทึกยาสมุนไพรในแต่ละเดือน บางครั้งเราก็อยากจะรู้ว่า ยาสมุนไพรที่เราใช้ไปมีจำนวนและมูลค่าเท่าไหร่ วันนี้จะแนะวิธีการค้นหายาสมุนไพรในสถานบริการครับ ลองมาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. คลิกที่ปุ่ม รายงาน  เลือก  custom search  ดังภาพ 2.ในส่วนข้อมูลทั่วไป ให้กำหนดระยะเวลา ที่ต้องการและทำเครื่องหมายเช็คถูกหน้ารายการแสดงรายชื่อผู้ที่ค้นหาได้(Full)ดังภาพ 3.เลือก แท็บ  เวชภัณฑ์ คลิกที่มีรายการที่ระบุโดยให้เพิ่มรายการ ชื่อยาสมุนไพรที่จ่ายในสถานบริการที่ต้องการ โดย นำให้เคอร์เซอร์กระพริบแล้วกดปุ่ม spac bar ดังภาพ 4.จากนั้น พิมพ์ชื่อยาที่ต้องการ และเลือกชื่อยา จากนั้นให้ใช้เมาส์กด ปุ่ม เพิ่ม และทำไปเรื่อยๆ จนได้ยาครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จากนั้นกด

การบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย

งานแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งงานที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งทางเลือกในการให้บริการ การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นผลงานที่ดีกับสถานบริการของเราและในภาพรวม วันนี้ขอนำเสนอการบันทึกข้อมูลแพทยฺแผนไทยตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยครับ 1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือก One stop service(ดังภาพ)จะได้พบกับหน้าจอ หน้าต่างของ one stop service 2.ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่ 3.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะพบกับหน้าจอ (ดังภาพ) กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน แล้วคลิก แพทย์แผนไทยจะปรากฏ 5.คลิกปุ่มบันทึกส่งตัว จะปรากฏลำดับการส่งตัวข้างล่าง จากนั้นกด ปุ่มปิด 6.กลับมาที่หน้า One stop

Translate »