กำหนดการส่งรายงาน : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง ขอแจ้งให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานระบบการจัดการมูลฝอย โดยมีวิธีการดังนี้ คลิ๊กลิงค์นี้ https://www.phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?p=7&type=3&t=3&id=44&i=4 *หมายเหตุ* ถ้ากดลิ้งค์แล้วพบแจ้งเตือน “การเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัย”ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ –> ให้ทำดังนี้ (firefox browser) สำหรับเบราเซอร์อื่นก็คล้ายๆกัน คลิ๊กเลือก รายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ใส่ Username คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ใส่ Password คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก วิธีการรายงานข้อมูลระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ลิ์งค์นี้