โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งในความรับผิดชอบของสถานบริการที่ต้องมีข้อมูลเด็กนักเรียน เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการวัคซีน การตรวจสุขภาพ เป็นต้น วันนี้ขอเสนอขั้นตอนการเพิ่มโรงเรียน นักเรียน สำหรับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มนะครับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ การเพิ่มโรงเรียน 1. เข้าระบบงานบัญชี 5 ดังภาพ หลังจากนั้นกดเพิ่มโรงเรียน 2.ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่องแล้วกดบันทึก วิธีลบโรงเรียน 1.ก่อนอื่นต้องเช็คว่ามีนักเรียนคงเหลืออยู่ในโรงเรียนนั้นๆหรือไม่ถ้ามีให้จำหน่ายออกไปก่อน 2.เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการลบออกหลังจากนั้นคลิกปุ่มแก้ไข 3.คลิกปุ่มลบโรงเรียน การเพิ่มนักเรียน 1. กดที่ปุ่มลงทะเบียนดังภาพ 2. ค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม(หากเป็นเด็กนอกเขตไม่มีชื่อในทะเบียนบัญชี1 ต้องทำการเพิ่มในบัญชี1 ก่อน) 3. หลังจากนั้นเพิ่มข้อมูลดังภาพ การจำหน่ายนักเรียน 1.เลือกปุ่มค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการจำหน่าย 2.เลือกชื่อตามภาพ 3. ติกข้อมูลตามภาพ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถที่จะ นำข้อมูลการให้บริการอนามัยโรงของท่านมาบันทึกข้อมูลในHosxp_pcuได้แล้วละครับ