งานอนามัยโรงเรียน เมื่อมีการเปิดภาคการศึกษาใหม่ เราต้องมีการเลื่อนชั้นเรียนให้กับนักเรียน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานด้วย บางครั้งเราอาจมีการเลื่อนผิดเลื่อนถูก มาดูวิธีการเลื่อนชั้นเรียนที่ถูกต้องกันนะครับ 1.เลือกเมนูระบบบัญชี 5 (งานอนามัยเด็ก งานโภชนาการ และตรวจสุขภาพในนักเรียนชั้นป.1-ป.6) 2.เลือกโรงเรียนที่ต้องการเลื่อนชั้นเรียนทีละโรงเรียน หลังจากนั้นให้คลิกที่แก้ไขโรงเรียน จะปรากฏข้อความดังภาพ   3.เลือกชั้นเรียนที่สูงสุดเพื่อจำหน่ายออก(เช่น โรงเรียนบ้านดอนชุมเปิดสอนถึงชั้น ม.3ก็ให้จำหน่ายก่อน) ติ๊ก แต่อย่าพึ่งกดตกลงครับ   4.สังเกตุในวงกลมจะมีชั้นเดิม และชั้นเรียนใหม่ ที่เราต้องการ  โดยการกดเลื่อนชั้นขึ้น หรือ ลง  ตรงด้านบนซ้าย 5.เมื่อเลือกแล้วจะทำการเลื่อนทุกชั้นเรียนเลยครับ ง่ายๆ   6.ตรวจสอบให้ดีแล้วกด  ตกลงได้เลยครับ หลักการ การเลื่อนชั้นเรียนต้องศึกษาให้เข้าใจ ไม่เช่นนั้นแล้ว