ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลใน Hosxp PCU สำหรับ รพ.สต.ทุกแห่ง มีความจำเป็นต้องบันทึก ATK ที่ทำการตรวจให้กับผู้มารับบริการกลุ่มเสี่ยง ซึ่งบางแห่งจะเรียกกว่า ATK Pro จะมีลักษณะที่มีความเป็นมาตรฐานกว่า ATK Home Used ตรงที่ทำการตรวจโดย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีวิชาชีพ และลักษณะของ ATK มี ก้านที่ยาวเพียงพอที่จะสามารถตรวจในจุดที่ลึกของโพรงจมูกที่เรียกว่า Nasopharyngeal Swab ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่สามารถให้บริการได้ใน รพ.สต.เกือบทุกแห่งแล้ว ลองมาดูวิธีการเซ็ตค่า เพิ่มการลงรหัส Lab ตรวจ ATK Pro ใน Hosxp PCU