งานทันตกรรม ผู้รับผิดชอบงาน : pam pam ขอเชิญโรงเรียนในเขต อำเภอร้องกวาง ส่งผลงานเข้าประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-วันที่ 12 ก.พ 64 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครอยู่ในเอกสารแนบนะคะ